سایت شیعه بیست رنگ

سایتی برای تمامی شیعیان جهان
توحید

توحید (1)

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

اثبات وجود خدا

نوشته شده توسط

آیا خدایی وجود دارد؟

در طی فرن ها زندگی بشر پیامبرانی از سوی خدا با معجزاتی برای اثبات پیامبری خود آمدند و همه به یگانگی خدا شهادت دادند و دعوت به پرستش خدای یگانه مهمترین رسالت ایشان بود. در طی این دوران اندیشمندان نیز با دلایلی روشن وجود خدا را اثبات کرده اند. 

با هم این برهان ها را بررسی می کنیم.

قرآن

خبرخوان یافت نشد